O lęku

Czym jest lęk? Lęk jest naturalną emocją w sytuacji zagrożenia. Kiedy jest zbyt silny lub nieadekwatny do sytuacji, mówimy o zaburzeniach lękowych zwanych kolokwialnie nerwicą. Zalicza się do nich np. lęk uogólniony (nerwica lękowa), fobie, napady paniki, zaburzenia...

Refleksje w obliczu wojny w Ukrainie

 Czytam „duchowe” teksty i otwieram oczy ze zdumienia. Jestem rozczarowana wypowiedziami niektórych znajomych na facebooku. Czytam „duchowe” teksty i szeroko otwieram oczy ze zdumienia. Niektórzy bardzo się pilnują, by zachować neutralność wobec...

O uzdrawianiu więzi z partnerem

Większość problemów w relacjach bierze się z lęku przed odrzuceniem.  Niektórzy boją się, że zostaną skrzywdzeni, jeżeli się zaangażują. Obawiając się utraty emocjonalnej niezależności uciekają od bliskości. Nawet jeśli zdecydują się na związek, uciekają od partnera...