Ustawienia indywidualne na figurkach

Metoda wywodzi się z ustawień grupowych wg. Berta Hellingera. W ustawieniu indywidualnym klient ustawia w przestrzeni swoją rodzinę (firmę, zespół itd.) przy pomocy małych figurek lub innych rekwizytów. Przedmioty te reprezentują osoby z systemu klienta.

Dzięki ustawieniu klient uzyskuje głęboki wgląd na temat zgłaszanego problemu. Praca ustawieniowa ujawnia praprzyczynę problemu oraz inicjuje proces konstruktywnych zmian.

Ustawienie oddziałuje na dwóch poziomach: powoduje zmiany zarówno w umyśle klienta, jak i w jego systemie.

Ustawień indywidualnych możemy używać do rozwiązywania problemów osobistych i zawodowych. Stosowane są m.in. w psychoterapii, doradztwie organizacyjnym i coachingu.

W zależności od potrzeb ustawienie może przybrać formę jednorazowej konsultacji lub może być ważnym elementem dłuższej pracy.

Ustawienia indywidualne wymagają doświadczenia w metodzie. Dlatego warunkiem zapisu na ustawienia indywidualne jest wcześniejsze uczestnictwo w ustawieniach grupowych w charakterze reprezentanta (niekoniecznie u mnie). Bez uprzednich doświadczeń w tzw. Polu, ustawienie indywidualne może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Polecam mój artykuł na blogu https://ustawieniasystemowe.com/kiedy-ustawienie-na-figurach-a-kiedy-grupowe

Cena: 600 zł

Przykładowe ustawienia na figurkach – zobacz w sekcji Video

Na czym polegają ustawienia na figurkach?

Jak się przygotować do ustawienia na figurkach?

Ustawienia indywidualne na figurkach

Metoda wywodzi się z ustawień grupowych wg. Berta Hellingera. W ustawieniu indywidualnym klient ustawia w przestrzeni swoją rodzinę (firmę, zespół itd.) przy pomocy małych figurek lub innych rekwizytów. Przedmioty te reprezentują osoby z systemu klienta.

Dzięki ustawieniu klient uzyskuje głęboki wgląd na temat zgłaszanego problemu. Praca ustawieniowa ujawnia praprzyczynę problemu oraz inicjuje proces konstruktywnych zmian.

Ustawienie oddziałuje na dwóch poziomach: powoduje zmiany zarówno w umyśle klienta, jak i w jego systemie.

Ustawień indywidualnych możemy używać do rozwiązywania problemów osobistych i zawodowych. Stosowane są m.in. w psychoterapii, doradztwie organizacyjnym i coachingu.

W zależności od potrzeb ustawienie może przybrać formę jednorazowej konsultacji lub może być ważnym elementem dłuższej pracy.

Ustawienia indywidualne wymagają doświadczenia w byciu reprezentantem. Dlatego warunkiem zapisu na ustawienia indywidualne jest wcześniejsze uczestnictwo w ustawieniach grupowych w charakterze reprezentanta (niekoniecznie u mnie). Bez tego ustawienie zazwyczaj jest płytkie i nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Polecam artykuł na blogu https://ustawieniasystemowe.com/kiedy-ustawienie-na-figurach-a-kiedy-grupowe/

Cena: 600 zł

Na czym polegają ustawienia na figurkach?

Jak się przygotować do ustawienia na figurkach?

Przykładowe ustawienia na figurkach – zobacz w sekcji Video