Psychoterapia

Prowadzimy psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Zajmujemy się leczeniem depresji, nerwic, zaburzeń lękowych. Pomagamy osobom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji (jak np. choroba, rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, wypadek itp.) Towarzyszymy w procesie wewnętrznych zmian osobom mającym problemy z pozytywną samooceną oraz doświadczającym trudności w relacjach z innymi ludźmi, w życiu osobistym i zawodowym.

50-ciominutowe spotkania odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Możliwe są także jednorazowe konsultacje.

Terapia indywidualna trwa od kilku do kilkudziesięciu tygodni.

Psychoterapia par i małżeństw pozwala partnerom przejść przez kryzys w związku, lepiej się komunikować i rozumieć wzajemne potrzeby.

Terapia pary może obejmować od jednego do kilku spotkań. Sesje odbywają się zwykle nie częściej niż co dwa tygodnie.

W zależności od problemu i cech osoby zgłaszającej się po pomoc, w swojej pracy wykorzystujemy różne metody i podejścia psychoterapeutyczne: NLPt, hipnozę ericksonowską, terapię systemową rodzin, terapię prowokatywną, gestalt i in.

Cena:

Sesja indywidualna 200 – 250 zł
Sesja pary (małżeńska) 300 – 400zł

Psychoterapia

Prowadzimy psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Zajmujemy się leczeniem depresji, nerwic, zaburzeń lękowych. Pomagamy osobom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji (jak np. choroba, rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, wypadek itp.) Towarzyszymy w procesie wewnętrznych zmian osobom mającym problemy z pozytywną samooceną oraz doświadczającym trudności w relacjach z innymi ludźmi, w życiu osobistym i zawodowym.

50-ciominutowe spotkania odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Możliwe są także jednorazowe konsultacje.

Terapia indywidualna trwa od kilku do kilkudziesięciu tygodni.

Psychoterapia par i małżeństw pozwala partnerom przejść przez kryzys w związku, lepiej się komunikować i rozumieć wzajemne potrzeby.

Terapia pary może obejmować od jednego do kilku spotkań. Sesje odbywają się zwykle nie częściej niż co dwa tygodnie.

W zależności od problemu i cech osoby zgłaszającej się po pomoc, w swojej pracy wykorzystujemy różne metody i podejścia psychoterapeutyczne: NLPt, hipnozę ericksonowską, terapię systemową rodzin, terapię prowokatywną, gestalt i in.

Cena:

Sesja indywidualna 200 – 250 zł
Sesja pary (małżeńska) 300- 400 zł