dr Ewa Hamerszmit z d. Młożniak

dr Ewa Hamerszmit z d. Młożniak

psycholog, psychoterapeuta; obecnie brak miejsc na terapię

Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w relacjach osobistych, cierpiącymi na problemy zdrowotne (również psychosomatyczne), z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, stresem pourazowym, a także z osobami w kryzysie życiowym. Prowadzę psychoterapię indywidualną i par. W pracy łączę skuteczność metod neurolingwistycznych z osobistym i ciepłym podejściem do klienta. Poddaję się regularnej superwizji.

Kwalifikacje zawodowe zdobywałam na Wydziale Psychologii U.W. gdzie ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją psychoterapeutyczną oraz uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych. Ukończyłam czteroletnie Studium Neuro-lingwistycznej Psychoterapii prowadzone przez Polski Instytut NLP (akredytowane przez EANLPt). Doświadczenie zdobywałam w Wojskowym Instytucie Medycznym jako psycholog  oraz psychotraumatolog. Prowadziłam także psychoterapię w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuję jako adiunkt na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii oraz do Polskiej Federacji Psychoterapii.

Monika Radzio

Monika Radzio

psychoterapueta, psychodietetyk, coach, obecnie brak miejsc na terapię stacjonarną tel. 601 261 678

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz par. Posiadam praktykę kliniczną. Głównymi obszarami mojej pracy terapeutycznej są zaburzenia nerwicowe zaburzenia depresyjne, problemy w relacjach partnerskich, problemy emocjonalne, kryzys emocjonalny w obszarze osobistym (choroba, utrata bliskiej osoby itp.), kryzys zawodowy( wypalenie zawodowe, utrata pracy i in.). Specjalizuję się także w prowadzeniu terapii osób borykających się z nadwagą oraz otyłością. Wspieram w odbudowaniu i wzmocnieniu poczucia własnej wartości u osób, które mają problem z akceptacją siebie z powodu sylwetki. Regularnie poddaję się superwizji indywidualnej, zespołowej. Oprócz psychoterapii prowadzę  coaching biznesowy oraz indywidualny.

Ukończone studia: Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii (czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne) – jestem w trakcie certyfikacji na Europejski Certyfikat Psychoterapeuty ECP, Psychodietetyka – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Dwuletnie Studium Coachingu MLC – Polski Instytut NLP, Zarządzanie Projektami – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Nero-Lingwistycznej Psychoterapii oraz Stowarzyszenia Dignitas Dolentium.

Moją myślą przewodnią w życiu jest „Nie ma złej pogody. Są tylko nieodpowiednie ubrania”.

Liliana Major-Machnacka

Liliana Major-Machnacka

psycholog, psychoterapeuta, coach, nauczyciel mindfulness tel. 608 005 906

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz nauczycielem mindfulness.
Jako terapeuta:
Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi stanów lękowych, ataków paniki, depresji, przeżywającymi kryzys, oraz różnego rodzaju trudności życiowych. Wspieram i towarzyszę w przepracowywaniu emocjonalnych blokad,  uwalnianiu traum, odnajdywaniu zasobów, dojrzewaniu do potrzebnych dla siebie zmian i rozwijaniu własnego potencjału. W swojej pracy bazuję na podejściu Gestalt, integrując w niej także inne nurty – terapię poznawczą opartą na uważności, neurolingwistykę a także pracę z ciałem. Pracuję z otwartością i autentycznością w relacyjnym kontakcie.
Jako nauczyciel mindfulness: przeprowadzam przez 8 -tygodniowe kursy redukcji stresu, w indywidualnym kontakcie, dostosowując naukę radzenia sobie ze stresem do indywidualnych predyspozycji psychicznych danej osoby.

Kwalifikacje zawodowe zdobywalam podczas studiów psychologicznych ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim, 4,5 letnich studiów podyplomowych w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt oraz 2 letnich w zakresie redukcji stresu w Institute for Mindfulness – Based Approaches, zakończonych certyfikacją. Odbyłam staże na oddziałach psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim. Ukończyłam liczne kursy coachingowe w kraju i za granicą (m.in. . Stysematycznie biorę udział w  szkoleniach i konferencjach. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Julita Molenda

Julita Molenda

psycholog, terapeuta ustawień systemowych, pracuje tylko online tel.606 500 028

Jestem psychologiem, pracuję z osobami mającymi trudną sytuację rodzinną lub związkową. Wspieram w procesie przechodzenia przez ważne życiowe zmiany i kryzysy. Mam doświadczenie w pracy z depresją, nerwicami, lękami, współuzależnieniem i uzależnieniem (szczególnie behawioralnym jak uzależnienie od pracy, internetu czy partnera). Specjalizuję się również w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym, a także tych starających się o dziecko. Wspieram rodziców na każdym etapie rozwoju ich dzieci.

Mamy karmiące mogą przyjść na sesję razem z dzieckiem.

Ukończyłam Wydział Psychologii na U.W. ze specjalizacją Stosowana Psychologia Wychowawcza oraz stażem z systemowej terapii rodzin. Pracowałam w Fundacji “Korale” z rodzinami w kryzysie. Prowadziłam zajęcia na temat “Kobiecej siły” na Otwartym Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat szkolę również z zakresu psychologii okołoporodowej oraz towarzyszę przy porodach. Od 2002 roku jestem związana z ustawieniami systemowymi. Szkoliłam się u Berta Hellingera, Gerharda Walpera oraz ukończyłam zaawansowany kurs ustawień w Instytucie Psychoterapii i Rozwoju Osobowości prowadzony przez Małgorzatę Rajchert-Lewandowską. Ta metoda jest mi bardzo bliska i stanowi mój życiowy i zawodowy fundament.

Tatiana Łysiak

Tatiana Łysiak

psycholog, psychoterapeuta, nauczycielka Mindfulness tel. 509 673 210

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, nauczycielką Mindfulness. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, psychoedukacji i konsultacji psychologicznych.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją neuropsychologia kliniczna oraz Studium Nauczycielskie Teacher for Mindfulness – Based Stress Reduction (MBSR). Obecnie jestem uczestniczką 4 roku Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii NLP(t) realizowanego przez Polski Instytut NLP. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako psycholog w szkole integracyjnej, wspierając młodzież, rodziców i nauczycieli, w Domu Pomocy Społecznej oraz w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, w oddziale neurologicznym i oddziale rehabilitacji.

Prowadzę  psychoterapię osób dorosłych, doświadczających długotrwałego stresu oraz zmagających się z lękiem, obniżonym nastrojem, zaburzeniami psychosomatycznymi, depresją. Prowadzę  również 8-tygodniowy Program redukcji stresu oparty na uważności (MBSR – Mindfulness – Based Stress Reduction) – kurs bazujący na ćwiczeniach koncentracji na oddechu i praktykach zwiększających świadomość ciała, emocji oraz myśli.

W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, łącząc różne nurty i metody psychoterapeutyczne – neurolingwistyczną psychoterapię NLP(t), hipnoterapię ericksonowską, terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz mindfulness (MBSR). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Anna Pędzieszczak-Owczarczyk

Anna Pędzieszczak-Owczarczyk

psycholog, psychoterapeuta, coach tel.604 854 726

Jestem psychologiem, coachem, trenerem. Wsparciem psychologicznym i coachingiem zajmuję się od 2007 roku. Dotychczas wspierałam wiele firm, zespołów, liderów, a także osób zgłaszających się na sesje prywatnie.

W swojej pracy dążę do poznania indywidualności, silnych stron i celów Klientów. Dla każdego tworzę dopasowane podejście. Pracując w nurcie ericksonowskim skupiam się na najistotniejszych trudnościach oraz na tym, co Klient chciałby osiągnąć, zmienić w przyszłości.

Najczęściej pracuję z osobami poszukującymi swojego celu w życiu, będącymi w stresie, przeżywającymi smutek, lęk, odczuwającymi ryzyko wypalenia zawodowego, frustracji, pragnącymi wieść bardziej satysfakcjonujące życie, rozwijać się. Pracuję także z osobami, które mają przed sobą trudne wybory życiowe, chcą wzmocnić poczucie wartości, dążą do zbudowania bliskich relacji z innymi ludźmi, spokoju, aklimatyzują się w nowym środowisku.

Prowadzę sesje indywidualne i terapię par.

Ukończyłam studia psychologiczne, kursy coachingowe, szkołę trenera umiejętności społecznych, a także szkolenia w zakresie psychoterapii realizowane przez Polski Instytut DMT oraz Polski Instytut Ericksonowski. Jestem członkiem International Coaching Federation oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizuję swoją pracę.

Jarosław Szydlik

Jarosław Szydlik

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta ustawień systemowych tel.507 107 279

Oferuję pomoc w sytuacjach m.in. zmagania się z trudnymi emocjami, stanami depresyjnymi, straty bliskiej osoby, rozstania, trudności w relacjach, poczucia utknięcia w życiu, poszukiwania i realizacji swojej drogi życiowej.
Wspieram leczenie chorób fizycznych od strony mentalnej, co niejednokrotnie ma bardzo duże znaczenie w procesie ozdrowienia.

Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją psychoterapia. Po odbyciu stażu w Akademickim Ośrodku Psychoterapii podjąłem pracę jako Psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Przez kilka lat zajmowałem się również coachingiem w handlu i biznesie.
Ukończyłem Międzynarodowy Kurs Mistrzowski prowadzony przez Berta Hellingera oraz Szkołę Ustawień Systemowych B. Hellingera prowadzoną przez Małgorzatę Rajchert-Lewandowską.

Pracuję integratywnie, stosując techniki różnych nurtów terapeutycznych, zależnie od potrzeb klientów oraz specyfiki problemu. Dużą wagę przykładam do odpowiedniej atmosfery spotkań opartej na akceptacji, empatii i zaufaniu.

Oferuję również spotkania indywidualne przygotowujące bądź utrwalające proces zmian dla uczestników ustawień systemowych. Prowadzę ustawienia na figurkach.
Wspieram i towarzyszę na ścieżkach rozwoju osobistego (zawodowego, emocjonalnego i duchowego), którymi osobiście od lat podążam.