Superwizja indywidualna

Superwizja w psychoterapii oznacza analizę przypadków, procesu psychoterapeutycznego i analizę funkcjonowania psychoterapeuty w relacji terapeutycznej, prowadzoną przez uprawnionego psychoterapeutę.

Superwizja psychoterapeutyczna jest wymagana od psychoterapeutów szkolących się i ubiegających o certyfikat dowolnego podejścia.

Superwizja jest adresowana do psychoterapeutów, którzy:

  • pozostają w szkoleniu psychoterapeutycznym NLPt, lub innym,
  • prowadzą samodzielne gabinety bez możliwości interwizji (superwizji koleżeńskiej),
  • prowadzą psychoterapię w ośrodkach, w których nie jest prowadzona superwizja,
  • poszukują wsparcia w trudnych przypadkach terapeutycznych,
  • chcą zwiększyć efektywność swojej pracy,
  • chcą się rozwijać.

    

Spotkania mają charakter indywidualny, raz w tygodniu lub rzadziej, w zależności od potrzeby. Warunki współpracy określa kontrakt zawarty na pierwszej sesji między superwizorem a psychoterapeutą.

Cena: 300 zł

Superwizja indywidualna

Superwizja w psychoterapii oznacza analizę przypadków, procesu psychoterapeutycznego i analizę funkcjonowania psychoterapeuty w relacji terapeutycznej, prowadzoną przez uprawnionego psychoterapeutę.

Superwizja psychoterapeutyczna jest wymagana od psychoterapeutów szkolących się i ubiegających o certyfikat dowolnego podejścia.

Superwizja jest adresowana do psychoterapeutów, którzy:

  • pozostają w szkoleniu psychoterapeutycznym NLPt, lub innym,
  • prowadzą samodzielne gabinety bez możliwości interwizji (superwizji koleżeńskiej),
  • prowadzą psychoterapię w ośrodkach, w których nie jest prowadzona superwizja,
  • poszukują wsparcia w trudnych przypadkach terapeutycznych,
  • chcą zwiększyć efektywność swojej pracy,
  • chcą się rozwijać.

    

Spotkania mają charakter indywidualny, raz w tygodniu lub rzadziej, w zależności od potrzeby. Warunki współpracy określa kontrakt zawarty na pierwszej sesji między superwizorem a psychoterapeutą.

Cena: 300 zł