FAQ: Często zadawane pytania

Jak się przygotować do ustawienia?

Jedynym sposobem jest uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora oraz bycie reprezentantem w ustawieniach innych osób.

Można także (ale nie jest to konieczne) zebrać informacje o rodzinie – w szczególności chodzi o ważne, traumatyczne wydarzenia.  

Więcej informacji: Artykuł

Czy mogę mieć ustawienie indywidualne, jeżeli nigdy nie byłem na warsztatach?

Ustawienia indywidualne wymagają znajomości systemowych porządków oraz umiejętności wchodzenia w role. Uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora jest sposobem na wyćwiczenie owej umiejętności.

Więcej informacji: Video

Czy skuteczniejsze są ustawienia indywidualne czy grupowe?

Jeżeli ktoś ma doświadczenie w ustawieniach grupowych i wiele razy uczestniczył w warsztatach jako reprezentant, to ustawienie indywidualne może mu przynieść równie głębokie rezultaty co ustawienie grupowe. Jednak osobom, które nie mają wielu doświadczeń z metodą, polecam przede wszystkim ustawienia grupowe.

Paradoksalnie, ustawienia indywidualne są trudniejsze, bo Klient musi się sam wczuć po kolei w każdą osobę w ustawieniu. W ustawieniu grupowym robią to reprezentanci a Klient jedynie obserwuje proces. Ponadto dla wielu osób patrzenie w oczy żywemu reprezentantowi jest mocniejszym doświadczeniem niż patrzenie na figurkę czy też na wyobrażoną osobę.

Więcej informacji: Artykuł

Ile tematów na raz można zgłosić do ustawienia?

Punktem wyjścia do pracy powinien być jeden temat, chociaż wiele różnych problemów może mieć to samo źródło. Ustawienia są tym głębsze i efektywniejsze im bardziej jesteśmy skupieni a praca nad jednym tematem sprzyja skupieniu. I odwrotnie: poruszenie kilku tematów rozprasza uwagę i utrudnia transformację emocjonalnej blokady, która stoi na drodze do celu. Praca z więcej niż jednym tematem podczas jednego ustawienia spłyca je i przenosi proces z poziomu emocjonalnego na poziom poznawczy. Tzn. możemy „zrozumieć” o co chodzi w naszych problemach, ale nie uda się nam przekształcić emocji, które wiążą się z problemami a zatem zlikwidować problemów.

Jaka jest różnica skuteczności między ustawieniami indywidualnymi na figurkach a ustawieniami wewnętrznymi w wyobraźni czy na kartkach w przestrzeni?

Nie ma żadnej różnicy.

Więcej informacji: Artykuł

Czy ustawienia indywidualne online są mniej skuteczne od indywidualnych w realu?

Nie ma różnicy w skuteczności ustawień indywidualnych online i w gabinecie. Ekran komputera nie jest przeszkodą w podłączaniu się pod pole informacyjne w ustawieniu i wczuwaniu się w role.

Czy ustawienia mogą zastąpić psychoterapię?

Nie mogą. Ustawienia pracują głównie z traumami rodowymi podczas gdy psychoterapia z osobistymi. Psychoterapia porządkuje nasze osobiste życie. Wpływa na poziom zachowań, emocji, przekonań, umiejętności i tożsamości. Ustawienia pracują głównie z poziomem tożsamości i poziomem duchowym.

Więcej informacji: Artykuł

Czy czas trwania ustawienia wpływa na jego efektywność?

Nie wpływa. Czas trwania ustawienia jest sprawą bardzo indywidualną. Niekiedy ustawienie dopełnia się po kilkunastu minutach, innym razem toczy się 30-40 minut. To zależy m.in. od stopnia złożoności problemu, od otwartości Klienta na zmianę oraz odwagi do konfrontacji z tym co pokazuje ustawienie.

Co daje uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora ?

Jest własną pracą terapeutyczną – uruchamia własny proces zmiany. Umożliwia poznanie metody ustawień oraz zrozumienie tzw. porządków i nieporządków systemowych w rodzinach.

Więcej informacji: Video

FAQ: Często zadawane pytania

Jak się przygotować do ustawienia?

Jedynym sposobem jest uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora oraz bycie reprezentantem w ustawieniach innych osób.

Można także (ale nie jest to konieczne) zebrać informacje o rodzinie – w szczególności chodzi o ważne, traumatyczne wydarzenia.  

Więcej informacji: Artykuł

Czy mogę mieć ustawienie indywidualne, jeżeli nigdy nie byłem na warsztatach?

Ustawienia indywidualne wymagają znajomości systemowych porządków oraz umiejętności wchodzenia w role. Uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora jest sposobem na wyćwiczenie owej umiejętności.

Więcej informacji: Video

Czy skuteczniejsze są ustawienia indywidualne czy grupowe?

Jeżeli ktoś ma doświadczenie w ustawieniach grupowych i wiele razy uczestniczył w warsztatach jako reprezentant, to ustawienie indywidualne może mu przynieść równie głębokie rezultaty co ustawienie grupowe. Jednak osobom, które nie mają wielu doświadczeń z metodą, polecam przede wszystkim ustawienia grupowe.

Paradoksalnie, ustawienia indywidualne są trudniejsze, bo Klient musi się sam wczuć po kolei w każdą osobę w ustawieniu. W ustawieniu grupowym robią to reprezentanci a Klient jedynie obserwuje proces. Ponadto dla wielu osób patrzenie w oczy żywemu reprezentantowi jest mocniejszym doświadczeniem niż patrzenie na figurkę czy też na wyobrażoną osobę.

Więcej informacji: Artykuł

Ile tematów na raz można zgłosić do ustawienia?

Punktem wyjścia do pracy powinien być jeden temat, chociaż wiele różnych problemów może mieć to samo źródło. Ustawienia są tym głębsze i efektywniejsze im bardziej jesteśmy skupieni a praca nad jednym tematem sprzyja skupieniu. I odwrotnie: poruszenie kilku tematów rozprasza uwagę i utrudnia transformację emocjonalnej blokady, która stoi na drodze do celu. Praca z więcej niż jednym tematem podczas jednego ustawienia spłyca je i przenosi proces z poziomu emocjonalnego na poziom poznawczy. Tzn. możemy „zrozumieć” o co chodzi w naszych problemach, ale nie uda się nam przekształcić emocji, które wiążą się z problemami a zatem zlikwidować problemów.

Jaka jest różnica skuteczności między ustawieniami indywidualnymi na figurkach a ustawieniami wewnętrznymi w wyobraźni czy na kartkach w przestrzeni?

Nie ma żadnej różnicy.

Więcej informacji: Artykuł

Czy ustawienia indywidualne online są mniej skuteczne od indywidualnych w realu?

Nie ma różnicy w skuteczności ustawień indywidualnych online i w gabinecie. Ekran komputera nie jest przeszkodą w podłączaniu się pod pole informacyjne w ustawieniu i wczuwaniu się w role.

Czy ustawienia mogą zastąpić psychoterapię?

Nie mogą. Ustawienia pracują głównie z traumami rodowymi podczas gdy psychoterapia z osobistymi. Psychoterapia porządkuje nasze osobiste życie. Wpływa na poziom zachowań, emocji, przekonań, umiejętności i tożsamości. Ustawienia pracują głównie z poziomem tożsamości i poziomem duchowym.

Więcej informacji: Artykuł

Czy czas trwania ustawienia wpływa na jego efektywność?

Nie wpływa. Czas trwania ustawienia jest sprawą bardzo indywidualną. Niekiedy ustawienie dopełnia się po kilkunastu minutach, innym razem toczy się 30-40 minut. To zależy m.in. od stopnia złożoności problemu, od otwartości Klienta na zmianę oraz odwagi do konfrontacji z tym co pokazuje ustawienie.

Co daje uczestnictwo w warsztatach w charakterze obserwatora ?

Jest własną pracą terapeutyczną – uruchamia własny proces zmiany. Umożliwia poznanie metody ustawień oraz zrozumienie tzw. porządków i nieporządków systemowych w rodzinach.

Więcej informacji: Video