Często spotykam się z pytaniem czy do ustawienia trzeba się przygotować. Owszem. Jednak nie chodzi tu o intelektualne przygotowanie.

Ustawienia są metodą duchowego rozwoju. Pracują z najgłębszym, ukrytym poziomem naszej duszy. Odsłaniają stłumione emocje, wyparte traumy i nieświadome postawy wobec innych. Niekiedy konfrontują z tym, czego wolimy nie widzieć, jak w przypadku własnej odpowiedzialności lub winy.

Podczas ustawienia, czasami zaledwie w ciągu kilku minut, pokazują się traumatyczne historie rodzinne, z którymi  jesteśmy połączeni a których często nie znamy.

Wydarzenia, z którymi nasi przodkowie nie poradzili sobie emocjonalnie, ujawniają się, aby znaleźć dopełnienie.

Ponieważ pracujemy tutaj z rodowymi dramatami takimi jak np. śmierć dziecka, śmierć młodego rodzica, morderstwo, samobójstwo, przemoc itp., ustawienia wymagają odwagi.

Wymagają także zaufania do reprezentantów i do „energii”, która ich „porywa” prowadząc do rozwiązania.

Ową odwagę i zaufanie można zbudować stopniowo, poznając metodę. Poznać ją można jedynie poprzez uczestnictwo w warsztatach, w charakterze obserwatora i reprezentanta.

W ten sposób oswajamy się z energią w polu i „ćwiczymy” wchodzenie w role. Poznajemy Porządki Miłości, które działają w rodzinie i stoją na straży szczęścia jej członków.

Owo doświadczenie przekłada się na głębię i efekty własnego ustawienia.

Można powiedzieć, że korzyści płynące z własnej pracy są wprost proporcjonalne do ilości doświadczeń, które zebraliśmy będąc reprezentantem. Czyli im więcej razy uczestniczymy w czyichś  ustawieniach, tym mocniej zadziała własna praca.

Dobrze wiedzieć, ze każda rola w czyimś ustawieniu, otwiera własny proces zmiany. Każde ustawienie, w którym uczestniczę jako reprezentant jest moim ustawieniem. W tym kontekście szczególnej mocy nabierają słowa: „cokolwiek robisz dla innych, robisz dla siebie”.

Przed własnym ustawieniem warto zebrać fakty z życia członków rodziny. Ważne są takie zdarzenia jak np.: wczesne lub dramatyczne śmierci, poronienia, urodzenie martwego dziecka, aborcja, śmierć rodzica lub rodziców w dzieciństwie, dramatyczne losy wojenne, morderstwo, choroby psychiczne, przemoc, ciężkie choroby, kalectwo, utrata majątku, wysiedlenia, ważne związki przedmałżeńskie, wielkie miłości.

Tego rodzaju traumy wpływają nie tylko na życie tych, których były udziałem, ale również na życie ich potomków.  Znajomość owych faktów ułatwia zrozumienie obrazu, który ukazuje się podczas pracy ustawieniowej.

Z otwartym sercem zapraszam Państwa na warsztaty. Mam nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Państwu przygotować się do tej  głębokiej i duchowej pracy, jaką są ustawienia systemowe