Małgorzata Rajchert-Lewandowska

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP), certyfikowanym superwizorem PFP.

Należę do Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP), Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Stowarzyszenia NLPt, Polskiego Towarzystwa Ustawień Systemowych.

Doświadczenie w zakresie ustawień systemowych B. Hellingera

Jestem jedną z pierwszych osób w Polsce prowadzących ustawienia.

Należę do niewielu terapeutów systemowych posiadających jednocześnie certyfikaty psychoterapeuty i superwizora.

Pracuję metodą ustawień od roku 2000. Ukończyłam Kurs Mistrzowski prowadzony przez Berta Hellingera. Uczestniczyłam we wszystkich jego seminariach i szkoleniach w Polsce oraz w Hellingerschule w Bad Reichenhall. Moi pozostali nauczyciele to: Marek Wilkirski, Maria Senftleben – Gudrich (dwuletnie szkolenie), Victoria Schnabel, Otto Brink, Sieglinde i Jacob Schneider, Ilse Kutschera ,Gunter Schricker, Wolfgang Deusser, Gerhard Walper.

Ustawień indywidualnych na figurkach uczyłam się u Siegliende Schneider – twórczyni tej metody, uczennicy Berta Hellingera.

Nadal uczestniczę w warsztatach nowych ustawień rodzin i rozwijam się w metodzie, podążając za Bertem i Sophie Hellinger.

Kilka słów od serca…

Kiedy poznałam metodę ustawień systemowych, byłam już doświadczonym terapeutą. Jednak spotkanie z ustawieniami i ich twórcą zmieniło moje spojrzenie na pomaganie. Okazało się, że można w ciągu jednej sesji odkryć nieświadome, systemowe źródło problemu i uruchomić proces zdrowienia. Urzekło mnie, że terapeuta wychodzi poza różnicowanie tego co dobre i co złe, zwraca się z duchową miłością ku wszystkim i wszystkiemu, bez osądów ani ocen. Nie znam innej metody, która w tak krótkim czasie, przy użyciu tak niewielu słów pokazywałaby tak wiele.

Jestem wdzięczna wszystkim moim nauczycielom ustawień systemowych. Dziękuję także tym, którzy uczyli mnie zanim spotkałam B.Hellingera. Bez ich inspiracji, bez wcześniejszych doświadczeń i innych metod, które poznałam nie znalazłabym się w miejscu, w którym jestem dzisiaj.

Miałam szczęście być świadkiem ewolucji metody Berta Hellingera od tzw. ustawień klasycznych po dzisiejsze tzw. nowe duchowe ustawienia rodzin. Razem z ustawieniami rozwijałam się jako człowiek i terapeuta. Oby ten proces toczył się dalej dla pożytku jak największej ilości ludzi.

Aktualna praktyka

Posiadam dwudziestopięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej.

W swojej pracy łączę różne nurty psychoterapii (neurolingwistyczną psychoterapię (NLPt), hipnoterapię ericksonowską, gestalt oraz strategiczną psychoterapię rodzin) z ustawieniami systemowymi (rodzinnymi)  Berta Hellingera.

Prowadzę także szkolenia i superwizję dla psychoterapeutów.

Jestem założycielką Instytutu Psychoterapii i Rozwoju Osobowości.

Ważniejsze doświadczenia zawodowe:

  • Pracowałam w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia z uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami (terapia współuzależnienia i DDA).
  • Pracowałam jako psycholog w Oddziale Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, pełniąc funkcję zastępcy ordynatora.
  • Wykładałam na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
  • Prowadziłam zajęcia dla psychoterapeutów w Czteroletnim Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie NLP
  • Prowadziłam zajęcia terapeutyczne dla pracowników Służby Więziennej.

Małgorzata Rajchert-Lewandowska

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP), certyfikowanym superwizorem PFP.

Należę do Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP), Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Stowarzyszenia NLPt, Polskiego Towarzystwa Ustawień Systemowych.

Doświadczenie w zakresie ustawień systemowych B. Hellingera

Jestem jedną z pierwszych osób w Polsce prowadzących ustawienia.

Należę do niewielu terapeutów systemowych posiadających jednocześnie certyfikaty psychoterapeuty i superwizora.

Pracuję metodą ustawień od roku 2000. Ukończyłam Kurs Mistrzowski prowadzony przez Berta Hellingera. Uczestniczyłam we wszystkich jego seminariach i szkoleniach w Polsce oraz w Hellingerschule w Bad Reichenhall. Moi pozostali nauczyciele to: Marek Wilkirski, Maria Senftleben – Gudrich (dwuletnie szkolenie), Victoria Schnabel, Otto Brink, Sieglinde i Jacob Schneider, Ilse Kutschera ,Gunter Schricker, Wolfgang Deusser, Gerhard Walper.

Ustawień na figurkach uczyłam się u twórczyni tej metody, uczennicy Berta Hellingera- Sieglinde Schneider.

Nadal uczestniczę w warsztatach nowych ustawień rodzin i rozwijam się w metodzie, podążając za Bertem i Sophie Hellinger.

Kilka słów od serca…

Kiedy poznałam metodę ustawień systemowych, byłam już doświadczonym terapeutą. Jednak spotkanie z ustawieniami i ich twórcą zmieniło moje spojrzenie na pomaganie. Okazało się, że można w ciągu jednej sesji odkryć nieświadome, systemowe źródło problemu i uruchomić proces zdrowienia. Urzekło mnie, że terapeuta wychodzi poza różnicowanie tego co dobre i co złe, zwraca się z duchową miłością ku wszystkim i wszystkiemu, bez osądów ani ocen. Nie znam innej metody, która w tak krótkim czasie, przy użyciu tak niewielu słów pokazywałaby tak wiele.

Jestem wdzięczna wszystkim moim nauczycielom ustawień systemowych. Dziękuję także tym, którzy uczyli mnie zanim spotkałam B.Hellingera. Bez ich inspiracji, bez wcześniejszych doświadczeń i innych metod, które poznałam nie znalazłabym się w miejscu, w którym jestem dzisiaj.

Miałam szczęście być świadkiem ewolucji metody Berta Hellingera od tzw. ustawień klasycznych po dzisiejsze tzw. nowe duchowe ustawienia rodzin. Razem z ustawieniami rozwijałam się jako człowiek i terapeuta. Oby ten proces toczył się dalej dla pożytku jak największej ilości ludzi.

Aktualna praktyka

Posiadam dwudziestopięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej.

W swojej pracy łączę różne nurty psychoterapii (neurolingwistyczną psychoterapię (NLPt), hipnoterapię ericksonowską, gestalt oraz strategiczną psychoterapię rodzin) z ustawieniami systemowymi (rodzinnymi)  Berta Hellingera.

Prowadzę także szkolenia i superwizję dla psychoterapeutów.

Jestem założycielką Instytutu Psychoterapii i Rozwoju Osobowości.

Ważniejsze doświadczenia zawodowe:

  • Pracowałam w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia z uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami (terapia współuzależnienia i DDA).
  • Pracowałam jako psycholog w Oddziale Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, pełniąc funkcję zastępcy ordynatora.
  • Wykładałam na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
  • Prowadziłam zajęcia dla psychoterapeutów w Czteroletnim Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie NLP
  • Prowadziłam zajęcia terapeutyczne dla pracowników Służby Więziennej.