Model ustawień systemowych w kontekście organizacji pochodzi z ustawień rodzinnych.

Blisko 40 lat temu Bert Hellinger, niemiecki filozof i psychoterapeuta, odkrył sposób na zobaczenie ukrytych dynamik i zależności działających w systemie rodzinnym. Stworzył metodę, którą nazwał ustawieniami systemowymi rodzin. Gunthard Weber i jego koledzy wprowadzili ustawienia w świat pracy i organizacji.

W ustawieniach rodzin wybiera się z grupy kilka osób na reprezentantów członków rodziny. Reprezentanci spontanicznie ustawiają się w pewnej konfiguracji względem siebie i zaczynają czuć to, co czują osoby, które reprezentują. W ten sposób uzyskujemy dostęp do tego, co się dzieje w rodzinie. Ciekawe i zastanawiające jest to, że uczestnicy ustawienia nie posiadają żadnych informacji na temat reprezentowanych osób. Mamy tu do czynienia z pewnym szczególnym przepływem informacji. Nie jest ona komunikowana werbalnie ani mentalnie. Nie jest jasne, jak odbywa się transfer informacji, choć są na ten temat pewne koncepcje. Pomocna jest np. teoria pól morfogenetycznych R. Sheldrake’a czy pewne modele biologii molekularnej, nadal nie mamy jednak pełnego wyjaśnienia zjawisk obserwowanych w ustawieniach.

Używając ustawień systemowych dla organizacji, możemy otrzymać pełniejszy obraz firmy. Dzięki ustawieniom biznesowym odkrywamy, jak działają członkowie systemu, jakie są między nimi relacje i zależności, jak wygląda pozycja innych ważnych elementow np. poszczególnych działów, klientów, produktów itd. Prowadzący ustawienie, kierując się odczuciami reprezentantów, pomaga znaleźć dobre dla wszystkich rozwiązanie.

Ustawień organizacyjnych używa się jako mocnego środka do diagnozy problemu, wprowadzania zmian i testowania możliwych alternatyw (np. można sprawdzić, jak klienci zareagują na logo „A” a jak na logo „B”, która strategia „A” czy „B” jest lepsza itp.).

 

Przykładowe kwestie, które udaje się rozwiązać dzięki ustawieniom:

  • kierowanie organizacją ( podejmowanie decyzji, tworzenie struktury zarządzania, poprawa przepływu informacji od i do lidera),
  • problemy relacyjne, konflikty interpersonalne,
  • wyznaczanie celów,
  • wyznaczanie następcy w biznesie rodzinnym,
  • odnalezienie swojego miejsca w organizacji,
  • podejmowanie decyzji,
  • sprawy dotyczące marketingu, sprzedaży, relacji z klientami,
  • wyznaczanie ścieżki kariery, rozwój zawodowy jednostek i firm.

Prowadzimy zarówno indywidualne ustawienia biznesowe na figurkach jak i indywidualne z udziałem reprezentantów.