Ustawienia systemowe Berta Hellingera od blisko 40 lat są wykorzystywane w psychoterapii, pomocy psychologicznej, doradztwie zawodowym i biznesie. Autor tej metody przeszedł długą drogę rozwoju zanim uzyskał szereg wglądów w naturalne prawa rządzące relacjami między ludźmi.

Odkryte przez Berta porządki miłości prowadzące do harmonii w życiu i nieporządki sprowadzające cierpienie nazywamy dzisiaj Hellinger science (nauka Hellingera).

Bert Hellinger urodził się w 1925 roku w Niemczech, w niewielkiej miejscowości Leimen w katolickiej rodzinie. Jako dwudziestoletni chłopak, wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy. Skończył studia filozoficzne, teologiczne i pedagogiczne, a potem został wysłany jako duszpasterz i nauczyciel do  Republiki Południowej Afryki, do diecezji Marianhil. Wśród afrykańskiego plemienia Zulusów spędził 16 lat. Uczył się jego zwyczajów, muzyki, języka. Im bardziej poznawał historię i kulturę plemienia, tym większy podziw budziła w nim zuluska duchowość, porządek klanowy i szacunek dla drugiego człowieka. Te doświadczenia wywarły ogromny wpływ na jego późniejszą pracę.

W latach sześćdziesiątych  spotkał się  z anglikańskimi misjonarzami, którzy organizowali kursy terapeutyczne oparte na dynamice grupowej. Bert zdecydował się na uczestnictwo w kursie, co okazało się momentem zwrotnym w jego życiu. Jeden trenerów zadał mu pytanie: Co jest dla ciebie ważniejsze ludzie, czy twoje ideały? Co poświęcasz czemu?  Pytanie uświadomiło mu, jak bardzo w pracy misjonarskiej tracił z oczu ludzi.

To był przełom, dzięki któremu uczynił pierwszy świadomy krok ku psychoterapii . Po 25 latach kapłaństwa opuścił zakon i wrócił do Niemiec, by podjąć szkolenia psychoterapeutyczne. Miał wtedy 45 lat.

Naukę zaczął od studiowania psychoanalizy Freuda stopniowo przechodząc do innych szkół terapeutycznych. Uczył się terapii Pierwotnego Krzyku u jej twórcy Arthura Janova. Owa metoda, pracująca z doznaniami w ciele zrobiła na nim duże wrażenie. Następnie szkolił się w psychoterapii Gestalt, Analizie Transakcyjnej, psychoterapii rodzinnej u Ruth McClendon i Leslie Kadis. Poznał hipnoterapię Miltona Ericksona,  Neurolingwistyczne Programowanie i podejście prowokatywne F.Farelly’ego. Na swojej drodze spotkał także Irinę Precop z jej metodą Mocnego Trzymania.

Bert Hellinger, kierując się intuicją, łączył ze sobą różne podejścia zachowując szacunek dla poznawanych szkół terapii. To dzięki jego niezwykłej elastyczności i otwartości powstały nieustannie rozwijane ustawienia systemowe, zwane często ustawieniami rodzinnymi lub hellingerowskimi.

Sam Bert nazywa swoją metodę filozofią stosowaną a dzisiejsze ustawienia znacznie wykraczają  poza granice akademickiej psychoterapii.

Bert Hellinger zmarł 19.09.2019 roku. 

 


Bert Hellinger
Źródło: Wikipedia