dr Ewa Młożniak

dr Ewa Młożniak

psycholog, psychoterapeuta

Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w relacjach osobistych, cierpiącymi na problemy zdrowotne (również psychosomatyczne), z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, stresem pourazowym, a także z osobami w kryzysie życiowym. Prowadzę psychoterapię indywidualną i par. W pracy łączę skuteczność metod neurolingwistycznych z osobistym i ciepłym podejściem do klienta. Poddaję się regularnej superwizji.

Kwalifikacje zawodowe zdobywałam na Wydziale Psychologii U.W. gdzie ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją psychoterapeutyczną oraz uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych. Ukończyłam czteroletnie Studium Neuro-lingwistycznej Psychoterapii prowadzone przez Polski Instytut NLP (akredytowane przez EANLPt). Doświadczenie zdobywałam w Wojskowym Instytucie Medycznym jako psycholog  oraz psychotraumatolog. Prowadziłam także psychoterapię w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuję jako adiunkt na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii oraz do Polskiej Federacji Psychoterapii.

 

Monika Radzio

Monika Radzio

psychoterapueta, psychodietetyk, coach

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz par. Posiadam praktykę kliniczną. Głównymi obszarami mojej pracy terapeutycznej są zaburzenia nerwicowe zaburzenia depresyjne, problemy w relacjach partnerskich, problemy emocjonalne, kryzys emocjonalny w obszarze osobistym (choroba, utrata bliskiej osoby itp.), kryzys zawodowy( wypalenie zawodowe, utrata pracy i in.). Specjalizuję się także w prowadzeniu terapii osób borykających się z nadwagą oraz otyłością. Wspieram w odbudowaniu i wzmocnieniu poczucia własnej wartości u osób, które mają problem z akceptacją siebie z powodu sylwetki. Regularnie poddaję się superwizji indywidualnej, zespołowej. Oprócz psychoterapii prowadzę  coaching biznesowy oraz indywidualny.

Ukończone studia: Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii (czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne) – jestem w trakcie certyfikacji na Europejski Certyfikat Psychoterapeuty ECP, Psychodietetyka – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Dwuletnie Studium Coachingu MLC – Polski Instytut NLP, Zarządzanie Projektami – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Nero-Lingwistycznej Psychoterapii oraz Stowarzyszenia Dignitas Dolentium.

Moją myślą przewodnią w życiu jest „Nie ma złej pogody. Są tylko nieodpowiednie ubrania”.

 

Przemysław Turkowski

Przemysław Turkowski

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą, absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapię par. Pracuję w nurcie neuro-lingwistycznej psychoterapii i psychoterapii behawioralno-poznawczego, najczęściej krótkoterminowo (do 20 sesji), choć w razie potrzeby prowadzę także psychoterapię długoterminową. Regularnie uczestniczę w superwizji.

Certyfikaty i uprawnienia zawodowe: Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii, certyfikat zgodny z wymaganiami European Association for Psychotherapy, Certyfikat Coacha MLC, certyfikat zgodny z wymaganiami Izby Coachingu, Szkolenie z zakresu podejścia behawioralno-poznawczego w ramach programu Skillsteaming autorstwa prof. Arnolda Goldsteina i Videotreningu Komunikacji (VIT).

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii, Polskiej Federacji Psychoterapii.

 

dr Anna Kuberacka

dr Anna Kuberacka

konsultant systemowy, mentor biznesowy, ma kwalifikacje pedagogiczne

W pracy ustawieniowej koncentruję się na obszarze zawodowym.  Wierzę, że możemy wykorzystać „wiedzące pole” w służbie znalezienia najlepszych rozwiązań w pracy zawodowej, w biznesie i w firmie. 

Ukończyłam Cykl rozwojowo-szkoleniowy w Instytucie Psychoterapii i Rozwoju Osobowości prowadzony przez Małgorzatę Rajchert-Lewandowską.  Czerpię także od innych terapeutów ustawień, takich jak Wolfgang Deusser i Marek Wilkirski. 

Jestem doktorem nauk o zarządzaniu z 20-letnim doświadczeniem biznesowym.   Ukończyłam studia magisterskie na SGH oraz podyplomowe: Psychologia Zachowań Rynkowych na Wydziale Psychologii UW i Studium Pedagogiczne przy SGH.  Prowadzę warsztaty, szkolenia i zajęcia na studiach podyplomowych w SGH.   Jestem mentorem biznesowym w Programie Mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu.

Prowadzę warsztaty ustawień systemowych, ustawienia indywidualne na figurkach oraz procesy mentoringowe. 

Współprowadzę fanpage Ustawienia Systemowe Małgorzata Rajchert-Lewandowska.

 

Liliana Major-Machnacka

Liliana Major-Machnacka

psycholog, psychoterapeuta w nurcie Gestalt, coach, nauczyciel mindfulness

Pracuję z osobami dorosłymi będącymi w trudnej życiowej sytuacji i w stresie. Wspieram także w budowaniu bliskich i autentycznych relacji z innymi ludźmi. W swojej praktyce integruję psychoterapię humanistyczną z nauką uważności.

Z wykształcenia jestem psychologiem klinicznym oraz nauczycielem mindfulness. Ukończyłam Studium Nauczycielskie: Trening Redukcji Stresu oparty na Uważności (certyfikat The Institute for Mindfulness – Based Approaches z siedzibą w Niemczech)

Oprócz psychoterapii prowadzę także coaching indywidualny. Ukończone szkoły coachingu: Erickson Coaching International, Zen coaching, Agile coaching certification, Generative coaching. Posiadam certyfikat International Coaching Community.

Aktualnie swoje umiejętności terapeutyczne doskonalę w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, gdzie podczas czteroletniego, podyplomowego szkolenia ubiegam się o certyfikat  psychoteraputy PTPG (Polskie Towarzystwo Psycherapii Gestalt) oraz EAGT (Europejskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt).

Systematycznie superwizuję swoją pracę.

 

Julita Molenda

Julita Molenda

psycholog, terapeuta

Jestem psychologiem, pracuję z osobami mającymi trudną sytuację rodzinną lub związkową. Wspieram w procesie przechodzenia przez ważne życiowe zmiany i kryzysy. Mam doświadczenie w pracy z depresją, nerwicami, lękami, współuzależnieniem i uzależnieniem (szczególnie behawioralnym jak uzależnienie od pracy, internetu czy partnera). Specjalizuję się również w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym, a także tych starających się o dziecko. Wspieram rodziców na każdym etapie rozwoju ich dzieci.

Mamy karmiące mogą przyjść na sesję razem z dzieckiem.

Ukończyłam Wydział Psychologii na U.W. ze specjalizacją Stosowana Psychologia Wychowawcza oraz stażem z systemowej terapii rodzin. Pracowałam w Fundacji „Korale” z rodzinami w kryzysie. Prowadziłam zajęcia na temat „Kobiecej siły” na Otwartym Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat szkolę również z zakresu psychologii okołoporodowej oraz towarzyszę przy porodach. Od 2002 roku jestem związana z ustawieniami systemowymi. Szkoliłam się u Berta Hellingera, Gerharda Walpera oraz ukończyłam zaawansowany kurs ustawień w Instytucie Psychoterapii i Rozwoju Osobowości prowadzony przez Małgorzatę Rajchert-Lewandowską. Ta metoda jest mi bardzo bliska i stanowi mój życiowy i zawodowy fundament.