dr Ewa Młożniak

dr Ewa Młożniak

psycholog, psychoterapeuta

Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi trudności w relacjach osobistych, cierpiącymi na problemy zdrowotne (również psychosomatyczne), z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, stresem pourazowym, a także z osobami w kryzysie życiowym. Prowadzę psychoterapię indywidualną i par. W pracy łączę skuteczność metod neurolingwistycznych z osobistym i ciepłym podejściem do klienta. Poddaję się regularnej superwizji.

Kwalifikacje zawodowe zdobywałam na Wydziale Psychologii U.W. gdzie ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją psychoterapeutyczną oraz uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych. Ukończyłam czteroletnie Studium Neuro-lingwistycznej Psychoterapii prowadzone przez Polski Instytut NLP (akredytowane przez EANLPt). Doświadczenie zdobywałam w Wojskowym Instytucie Medycznym jako psycholog  oraz psychotraumatolog. Prowadziłam także psychoterapię w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuję jako adiunkt na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii oraz do Polskiej Federacji Psychoterapii.

 

Monika Radzio

Monika Radzio

psychoterapueta, psychodietetyk, coach

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz par. Posiadam praktykę kliniczną. Głównymi obszarami mojej pracy terapeutycznej są zaburzenia nerwicowe zaburzenia depresyjne, problemy w relacjach partnerskich, problemy emocjonalne, kryzys emocjonalny w obszarze osobistym (choroba, utrata bliskiej osoby itp.), kryzys zawodowy( wypalenie zawodowe, utrata pracy i in.). Specjalizuję się także w prowadzeniu terapii osób borykających się z nadwagą oraz otyłością. Wspieram w odbudowaniu i wzmocnieniu poczucia własnej wartości u osób, które mają problem z akceptacją siebie z powodu sylwetki. Regularnie poddaję się superwizji indywidualnej, zespołowej. Oprócz psychoterapii prowadzę  coaching biznesowy oraz indywidualny.

Ukończone studia: Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii (czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne) – jestem w trakcie certyfikacji na Europejski Certyfikat Psychoterapeuty ECP, Psychodietetyka – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Dwuletnie Studium Coachingu MLC – Polski Instytut NLP, Zarządzanie Projektami – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Nero-Lingwistycznej Psychoterapii oraz Stowarzyszenia Dignitas Dolentium.

Moją myślą przewodnią w życiu jest „Nie ma złej pogody. Są tylko nieodpowiednie ubrania”.

 

Przemysław Turkowski

Przemysław Turkowski

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą, absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapię par. Pracuję w nurcie neuro-lingwistycznej psychoterapii i psychoterapii behawioralno-poznawczego, najczęściej krótkoterminowo (do 20 sesji), choć w razie potrzeby prowadzę także psychoterapię długoterminową. Regularnie uczestniczę w superwizji.

Certyfikaty i uprawnienia zawodowe: Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii, certyfikat zgodny z wymaganiami European Association for Psychotherapy, Certyfikat Coacha MLC, certyfikat zgodny z wymaganiami Izby Coachingu, Szkolenie z zakresu podejścia behawioralno-poznawczego w ramach programu Skillsteaming autorstwa prof. Arnolda Goldsteina i Videotreningu Komunikacji (VIT).

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii, Polskiej Federacji Psychoterapii.

 

dr Anna Kuberacka

dr Anna Kuberacka

konsultant systemowy, mentor biznesowy, ma kwalifikacje pedagogiczne

W pracy ustawieniowej koncentruję się na obszarze zawodowym.  Wierzę, że możemy wykorzystać „wiedzące pole” w służbie znalezienia najlepszych rozwiązań w pracy zawodowej, w biznesie i w firmie.  Prowadzę warsztaty ustawień systemowych oraz ustawienia indywidualne na figurkach. 

Ukończyłam Cykl rozwojowo-szkoleniowy w Instytucie Psychoterapii i Rozwoju Osobowości prowadzony przez Małgorzatę Rajchert-Lewandowską.  Czerpię także od innych terapeutów ustawień, takich jak Wolfgang Deusser i Marek Wilkirski. 

Jestem doktorem nauk o zarządzaniu z 20-letnim doświadczeniem biznesowym.   Ukończyłam studia magisterskie na SGH oraz podyplomowe: Psychologia Zachowań Rynkowych na Wydziale Psychologii UW i Studium Pedagogiczne przy SGH.  Prowadzę warsztaty, szkolenia i zajęcia na studiach podyplomowych w SGH.   Jestem mentorem biznesowym w Programie Mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu.

Podejście hellingerowskie jest mi najbliższe, choć w pracy z ludźmi cenię również dramę (ukończyłam kurs Drama dla trenerów), podejście bioenergetyczne Lowena i NLP.

Współprowadzę fanpage Ustawienia Systemowe Małgorzata Rajchert-Lewandowska.