Cykl rozwojowo-szkoleniowy. Ustawienia systemowe według metody Berta Hellingera

Terminy:

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.
Terminy X edycji:

19-20.10,  16-17.11,  14-15.12.2019

11-12.01,  07-08.03,  04-04.04,  09-10.05.2020

 

Godziny spotkań: sobota: 10-19, niedziela: 10-19

Cena:

4 480 zł (640 zł za moduł),  możliwa płatność w 2 ratach  ( I rata 2 240 zł do 30.09; II rata do 6.12 )

3 500 zł dla absolwentów wcześniejszych edycji, możliwa płatność w 2 ratach   

( I rata 2 500 zł do 30.09 ; II rata do 6.12 )

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w moich warsztatach ustawień systemowych.

Prowadząca Małgorzata Rajchert-Lewandowska – jedna z pierwszych osób w Polsce prowadzących ustawienia metodą B. Hellingera, certyfikowana psychoterapeutka, superwizor.

Zgłoszenie na cykl rozwojowo-szkoleniowy

Dla kogo?

Przedstawiciele profesji, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej, np. psychologowie, terapeuci, coachowie.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Cele:

Poznanie i zrozumienie metody oraz duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzin i ustawień organizacyjnych.

Przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, krótkie interwencje ustawieniowe, wizualizacje.

Rozwój osobisty i zawodowy. Praca z własnymi problemami.

Metoda:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładowymi.  Uczestnicy poznają założenia teoretyczne i praktykę ustawień systemowych. Doświadczają ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, terapeuty. Uczą się poprzez osobistą pracę, zarówno na forum grupy jak i w podgrupach ćwiczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest więc gotowość do zaangażowania i otwartości.

Zawartość merytoryczna:

  • Teoria pierwotnego porządku (porządków miłości) i następstwa zaburzeń porządku w systemie
  • Rozumienie i rozpoznawanie dynamik w ustawieniach
  • Ćwiczenie postawy fenomenologicznej oraz postępowania zgodnie z porządkami pomagania
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w grupie (z reprezentantami)
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w kontakcie indywidualnym (z użyciem rekwizytów, np. figurek)

Tematy modułów:

  • Wprowadzenie do Hellingersciencia, porządki miłości między rodzicami i dziećmi.
  • Porządki miłości w relacji partnerskiej
  • Dynamiki prowadzące do choroby oraz porządki miłości prowadzące do zdrowia
  • Ofiary i sprawcy
  • Ustawienia w organizacjach
  • Ustawienia indywidualne – praktyka
  • Ustawienia grupowe – praktyka

Obecnie zaczęła się rekrutacja na X edycję Cyklu.  UWAGA! Osoby, które mnie nie znają, zapraszam najpierw nieodpłatnie, na sobotnie warsztaty ustawień w charakterze obserwatora. To pozwoli nam wzajemnie się poznać a Państwu świadomie zdecydować czy odpowiadam Wam jako nauczycielka metody. 

Warunki uczestnictwa

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu metody ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 7 dwudniowych modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby, które będą nieobecne na jednym z modułów będą miały możliwość odrobienia zajęć i po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie. Nieobecność na dwóch  modułach i więcej , równoznaczna jest z rezygnacją z cyklu i utratą wpłaty. Jeśli uczestnicy będą mogli brać udział tylko w jednym dniu któregoś z modułów i tak opłacają całość szkolenia. Nieobecność jednego dnia (tylko w sobotę lub tylko w niedzielę ) traktowana jest jak nieobecność na całym module. Uczestnicy są zobligowani do odrobienia brakujących dni szkolenia za darmo na warsztatach ustawień.

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w warsztatach ustawień systemowych.

Podczas poszczególnych modułów będą brali udział również klienci zewnętrzni (tylko w soboty). W niedziele zajęcia będą wyłącznie dla uczestników szkolenia.

Warunki rezerwacji miejsca

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 2 tygodnie przed zajęciami możliwy zwrot 50% wpłaconej kwoty, przy późniejszej rezygnacji wpłata nie będzie zwracana.

Termin wpłaty I raty 2240 zł upływa 30.09.2019

Termin wpłaty II raty 2240 zł upływa 6.12.2019

Adres mailowy uczestnika zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu informacji o warsztatach (szkoleniach) proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.

IPiRO wykorzystuje (przetwarza) dane osobowe ( imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) wyłącznie po to, by dostarczać informacji o organizowanych przez siebie szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach ( poprzez e-maile i newslettery).  W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych żadnym firmom marketingowym ani osobom prywatnym.

W każdej chwili Klient, którego dane przetwarzamy, ma prawo do wglądu w swoje dane, zmiany ich lub wycofania zgody na ich wykorzystywanie.

Administratorem danych osobowych jest IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska z siedzibą w Warszawie.

Cykl rozwojowo-szkoleniowy. Ustawienia systemowe wg. metody Berta Hellingera

Dla kogo?

Przedstawiciele profesji, którzy chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sferze zawodowej, np. psychologowie, terapeuci, coachowie.

Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, rozwiązywaniem problemów w życiu prywatnym i zawodowym.

Cele:

Poznanie i zrozumienie metody oraz duchowej postawy potrzebnej do prowadzenia ustawień rodzin i ustawień organizacyjnych.

Przygotowanie uczestników do samodzielnego stosowania różnych form ustawień takich jak ustawienia w grupie, w kontakcie indywidualnym, krótkie interwencje ustawieniowe, wizualizacje.

Rozwój osobisty i zawodowy. Praca z własnymi problemami.

Metoda:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami wykładowymi.  Uczestnicy poznają założenia teoretyczne i praktykę ustawień systemowych. Doświadczają ustawień z różnych pozycji: obserwatora, reprezentanta, klienta, terapeuty. Uczą się poprzez osobistą pracę, zarówno na forum grupy jak i w podgrupach ćwiczeniowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest więc gotowość do zaangażowania i otwartości.

Zawartość merytoryczna:

  • Teoria pierwotnego porządku (porządków miłości) i następstwa zaburzeń porządku w systemie
  • Rozumienie i rozpoznawanie dynamik w ustawieniach
  • Ćwiczenie postawy fenomenologicznej oraz postępowania zgodnie z porządkami pomagania
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w grupie (z reprezentantami)
  • Ustawienia osobiste i superwizyjne w kontakcie indywidualnym (z użyciem rekwizytów, np. figurek)

Tematy modułów:

  • Wprowadzenie do Hellingersciencia, porządki miłości między rodzicami i dziećmi.
  • Porządki miłości w relacji partnerskiej
  • Dynamiki prowadzące do choroby oraz porządki miłości prowadzące do zdrowia
  • Ofiary i sprawcy
  • Ustawienia w organizacjach
  • Ustawienia indywidualne – praktyka
  • Ustawienia grupowe – praktyka

Obecnie zaczęła się rekrutacja na X edycję Cyklu.  

UWAGA! Osoby, które mnie nie znają, zapraszam najpierw nieodpłatnie, na sobotnie warsztaty ustawień w charakterze obserwatora. To pozwoli nam wzajemnie się poznać a Państwu świadomie zdecydować czy odpowiadam Wam jako nauczycielka metody 😉  

Terminy:

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Terminy X edycji:

19-20.10,  16-17.11,  14-15.12.2019

11-12.01,  07-08.03,  04-04.04,  09-10.05.2020

 

Godziny spotkań: sobota: 10-19, niedziela: 10-19

Cena:

4 480 zł (640 zł za moduł) , możliwa płatność w 2 ratach  ( I rata 2 240 zł do 30.09 ;  II do 6.12 )

3 500 zł dla absolwentów wcześniejszych edycji, możliwa płatność w 2 ratach  ( I rata 2 500 zł do 30.09 ;  II do 6.12 )

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w moich warsztatach ustawień systemowych.

Prowadząca Małgorzata Rajchert-Lewandowska – jedna z pierwszych osób w Polsce prowadzących ustawienia metodą B. Hellingera, certyfikowana psychoterapeutka, superwizor. Uczennica między innymi Berta i Sophie Hellinger.

Zgłoszenie na cykl rozwojowo-szkoleniowy

Warunki uczestnictwa

Szkolenie obejmuje siedem sobotnio-niedzielnych modułów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu metody ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program szkolenia tzn. wezmą udział we wszystkich 7 dwudniowych modułach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby, które będą nieobecne na jednym z modułów będą miały możliwość odrobienia zajęć i po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie. Nieobecność na dwóch i więcej modułach , równoznaczna jest z rezygnacją z cyklu i utratą wpłaty. Jeśli uczestnicy będą mogli brać udział tylko w jednym dniu któregoś z modułów i tak opłacają całość szkolenia. Nieobecność jednego dnia (tylko w sobotę lub tylko w niedzielę )   traktowana jest jak nieobecność na całym module. Uczestnicy są zobligowani do odrobienia brakujących dni szkolenia za darmo na warsztatach ustawień.

Podczas szkolenia Uczestnicy mogą nieodpłatnie brać udział jako obserwatorzy w warsztatach ustawień systemowych.

Podczas poszczególnych modułów będą brali udział również klienci zewnętrzni (tylko w soboty). W niedziele zajęcia będą wyłącznie dla uczestników szkolenia.

Warunki rezerwacji miejsca

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 2 tygodnie przed zajęciami możliwy zwrot 50% wpłaconej kwoty, przy późniejszej rezygnacji wpłata nie będzie zwracana.

Termin wpłaty I raty 2240 zł upływa 30.09.2019

Termin wpłaty II raty 2240 zł upływa 6.12.2019

Adres mailowy uczestnika zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu informacji o warsztatach (szkoleniach) proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.

IPiRO wykorzystuje (przetwarza) dane osobowe ( imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) wyłącznie po to, by dostarczać informacji o organizowanych przez siebie szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach ( poprzez e-maile i newslettery).  W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych żadnym firmom marketingowym ani osobom prywatnym.

W każdej chwili Klient, którego dane przetwarzamy, ma prawo do wglądu w swoje dane, zmiany ich lub wycofania zgody na ich wykorzystywanie.

Administratorem danych osobowych jest IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska z siedzibą w Warszawie.