Superwizja indywidualna

Superwizja w psychoterapii oznacza analizę przypadków, procesu psychoterapeutycznego i analizę funkcjonowania psychoterapeuty w relacji terapeutycznej, prowadzoną przez uprawnionego psychoterapeutę.

Superwizja psychoterapeutyczna jest wymagana od psychoterapeutów szkolących się i ubiegających o certyfikat dowolnego podejścia.

Superwizja jest adresowana do psychoterapeutów, którzy:

  • pozostają w szkoleniu psychoterapeutycznym NLPt, lub innym,
  • prowadzą samodzielne gabinety bez możliwości interwizji (superwizji koleżeńskiej),
  • prowadzą psychoterapię w ośrodkach, w których nie jest prowadzona superwizja,
  • poszukują wsparcia w trudnych przypadkach terapeutycznych,
  • chcą zwiększyć efektywność swojej pracy,
  • chcą się rozwijać.

Spotkania mają charakter indywidualny, raz w tygodniu lub rzadziej, w zależności od potrzeby. Warunki współpracy określa kontrakt zawarty na pierwszej sesji między superwizorem a psychoterapeutą.

Cena: 150zł

Cykl superwizyjno-szkoleniowy metodą ustawień systemowych według Berta Hellingera

Dla kogo:

Cykl adresowany jest do: psychoterapeutów pracujących w różnych podejściach, coachów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców, logopedów, mediatorów, lekarzy oraz innych osób zainteresowanych systemowym oglądem sytuacji swoich pacjentów (klientów).

Cykl przeznaczony jest dla osób, które:

  • szkolą się bądź ukończyły szkolenie w zakresie metody ustawień systemowych Berta Hellingera,
  • pracują metodą ustawień rodzin,
  • są zainteresowane superwizją w ujęciu hellingerowskim.

Terapeuci pozostający w szkoleniu psychoterapeutycznym i ubiegający się o certyfikat psychoterapeuty PFP lub ECP otrzymają zaświadczenie o odbytej superwizji (42 godz).

Cele:

  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat systemowych porządków miłości i porządków pomagania,
  • integrowanie umiejętności psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach z podejściem Berta Hellingera,
  • zdobywanie doświadczeń w obszarze prowadzenia ustawień systemowych,
  • Systemowa diagnoza problemów pacjenta (klienta),
  • Diagnoza relacji pacjent (klient) – terapeuta,
  • Diagnoza trudności terapeuty.

Metoda:

Cykl superwizyjno-szkoleniowy odbywa się w oparciu o ustawienia superwizyjne (superwizję przypadków) a także o osobiste ustawienia systemowe uczestników.

Prowadząca:

Małgorzata Rajchert-Lewandowskajedna z pierwszych osób w Polsce prowadzących ustawienia metodą B. Hellingera, certyfikowana psychoterapeutka, superwizor.

Terminy: w ustalaniu

Czas zajęć: sobota godz. 10.00 -17.30

Cena: 2170 zł płatne w 3 ratach

 

Zgłoszenie na cykl superwizyjno-szkoleniowy

Warunki uczestnictwa

Zajęcia odbywają się w soboty,  w godz. 10:00 – 17:30

Grupa ma charakter zamknięty. Warunkiem udziału jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach.

Zaświadczenie ukończenia 42 godzin cyklu superwizyjno-szkoleniowego metodą ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program tzn. wezmą udział we wszystkich 7 spotkaniach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby nieobecne na którymś ze spotkań mają możliwość odrobienia zajęć na warsztatach ustawień. Po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie.

W czasie trwania Cyklu uczestnicy mogą  bezpłatnie brać udział w roli obserwatora w prowadzonych przeze mnie warsztatach ustawień systemowych.  Dzięki temu szlifują umiejętności potrzebne do stosowania hellingerowskiej metody ustawień systemowych w praktyce zawodowej.

Warunki rezerwacji miejsca

Warunkiem uczestnictwa jest e-mail zgłoszeniowy oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Z powodu ograniczonej ilości miejsc o kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 1 tydzień przed zajęciami możliwy zwrot 50% wpłaconej kwoty, przy późniejszej rezygnacji wpłata nie będzie zwracana.

Adres mailowy uczestnika zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu informacji o warsztatach (szkoleniach) proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.

IPiRO wykorzystuje (przetwarza) dane osobowe ( imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) wyłącznie po to, by dostarczać informacji o organizowanych przez siebie szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach ( poprzez e-maile i newslettery).  W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych żadnym firmom marketingowym ani osobom prywatnym.

W każdej chwili Klient, którego dane przetwarzamy, ma prawo do wglądu w swoje dane, zmiany ich lub wycofania zgody na ich wykorzystywanie.

Administratorem danych osobowych jest IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska z siedzibą w Warszawie.

Superwizja indywidualna

Superwizja w psychoterapii oznacza analizę przypadków, procesu psychoterapeutycznego i analizę funkcjonowania psychoterapeuty w relacji terapeutycznej, prowadzoną przez uprawnionego psychoterapeutę.

Superwizja psychoterapeutyczna jest wymagana od psychoterapeutów szkolących się i ubiegających o certyfikat dowolnego podejścia.

Superwizja jest adresowana do psychoterapeutów, którzy:

  • pozostają w szkoleniu psychoterapeutycznym NLPt, lub innym,
  • prowadzą samodzielne gabinety bez możliwości interwizji (superwizji koleżeńskiej),
  • prowadzą psychoterapię w ośrodkach, w których nie jest prowadzona superwizja,
  • poszukują wsparcia w trudnych przypadkach terapeutycznych,
  • chcą zwiększyć efektywność swojej pracy,
  • chcą się rozwijać.

Spotkania mają charakter indywidualny, raz w tygodniu lub rzadziej, w zależności od potrzeby. Warunki współpracy określa kontrakt zawarty na pierwszej sesji między superwizorem a psychoterapeutą.

Cena: 150zł

Cykl superwizyjno-szkoleniowy metodą ustawień systemowych według Berta Hellingera

Dla kogo:

Cykl adresowany jest do: psychoterapeutów pracujących w różnych podejściach, coachów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców, logopedów, mediatorów, lekarzy oraz innych osób zainteresowanych systemowym oglądem sytuacji swoich pacjentów (klientów).

Cykl przeznaczony jest dla osób, które:

  • szkolą się bądź ukończyły szkolenie w zakresie metody ustawień systemowych Berta Hellingera,
  • pracują metodą ustawień rodzin,
  • są zainteresowane superwizją w ujęciu hellingerowskim.

Terapeuci pozostający w szkoleniu psychoterapeutycznym i ubiegający się o certyfikat psychoterapeuty PFP lub ECP otrzymają zaświadczenie o odbytej superwizji (42 godz).

Cele:

  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat systemowych porządków miłości i porządków pomagania,
  • integrowanie umiejętności psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach z podejściem Berta Hellingera,
  • zdobywanie doświadczeń w obszarze prowadzenia ustawień systemowych,
  • Systemowa diagnoza problemów pacjenta (klienta),
  • Diagnoza relacji pacjent (klient) – terapeuta,
  • Diagnoza trudności terapeuty.

Metoda:

Cykl superwizyjno-szkoleniowy odbywa się w oparciu o ustawienia superwizyjne (superwizję przypadków) a także o osobiste ustawienia systemowe uczestników.

Prowadząca:

Małgorzata Rajchert-Lewandowskajedna z pierwszych osób w Polsce prowadzących ustawienia metodą B. Hellingera, certyfikowana psychoterapeutka, superwizor.

Terminy: w ustalaniu

Czas zajęć: sobota godz. 10.00 -17.30

Cena: 2170 zł płatne w 3 ratach

 

Zgłoszenie na cykl superwizyjno-szkoleniowy

Warunki uczestnictwa

Zajęcia odbywają się w soboty, w godz. 10:00 – 17:30

Grupa ma charakter zamknięty. Warunkiem udziału jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach.

Zaświadczenie ukończenia 42 godzin cyklu superwizyjno-szkoleniowego metodą ustawień Berta Hellingera otrzymają osoby, które zrealizują cały program tzn. wezmą udział we wszystkich 7 spotkaniach i dokonają pełnej opłaty za uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Osoby nieobecne na którymś ze spotkań mają możliwość odrobienia zajęć na warsztatach ustawień. Po spełnieniu tego warunku otrzymają zaświadczenie.

W czasie trwania Cyklu uczestnicy mogą bezpłatnie brać udział w roli obserwatora w prowadzonych przeze mnie warsztatach ustawień systemowych. Dzięki temu szlifują umiejętności potrzebne do stosowania hellingerowskiej metody ustawień systemowych w praktyce zawodowej.

Warunki rezerwacji miejsca

Warunkiem uczestnictwa jest e-mail zgłoszeniowy oraz wpłata na konto, która stanowi rezerwację miejsca:

IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska 39 1160 2202 0000 0002 6702 4612

Z powodu ograniczonej ilości miejsc o kolejności zapisów decyduje kolejność wpłat

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 1 tydzień przed zajęciami możliwy zwrot 50% wpłaconej kwoty, przy późniejszej rezygnacji wpłata nie będzie zwracana.

Adres mailowy uczestnika zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu informacji o warsztatach (szkoleniach) proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.

 

IPiRO wykorzystuje (przetwarza) dane osobowe ( imię i nazwisko, adres e-mail, telefon) wyłącznie po to, by dostarczać informacji o organizowanych przez siebie szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach ( poprzez e-maile i newslettery).  W żadnym wypadku nie udostępniamy Państwa danych żadnym firmom marketingowym ani osobom prywatnym.

W każdej chwili Klient, którego dane przetwarzamy, ma prawo do wglądu w swoje dane, zmiany ich lub wycofania zgody na ich wykorzystywanie.

Administratorem danych osobowych jest IPIRO Małgorzata Rajchert-Lewandowska z siedzibą w Warszawie.